หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

admin et
2019-11-26 12:55:06

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร


วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


Download