หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > คณะเทคโนฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 62
คณะเทคโนฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 62

admin et
2019-11-26 12:32:21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้ให้โอวาทนักศึกษาใหม่รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิต แนวปฏิบัติด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้ทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการศึกษาต่าง ๆ
Download