หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society

admin et
2019-11-26 12:25:34

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019: “Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” ภายใต้งาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 จัดโดย สถาบันยานยนต์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

Download