หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)

admin et
2019-11-26 11:24:14

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)


วันที่ 4 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 42 และ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีมีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสอบสัมภาษณ์โดยมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน และมีรุ่นพี่จากทุกสาขาวิชามาต้อนรับน้องๆ ด้วยความคึกคัก ประทับใจ


Download