หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำเสนอโครงการวิจัย ไมโครโฟนพาราโบลิก ซึ่งได้รับอนุมัติทุนโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ
อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำเสนอโครงการวิจัย ไมโครโฟนพาราโบลิก ซึ่งได้รับอนุมัติทุนโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ

admin et
2018-09-05 11:28:41

อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำเสนอโครงการวิจัย ไมโครโฟนพาราโบลิก  
ซึ่งได้รับอนุมัติทุนโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ


วันที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำเสนอโครงการวิจัย ไมโครโฟนพาราโบลิก
ซึ่งได้รับอนุมัติทุนโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบก
และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมี พันเอกรณภพ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพข่าว