หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนคว ...
2019-11-26 12:55:06
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrol ...
2019-11-26 12:41:59
คณะเทคโนฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อน ...
2019-11-26 12:32:21
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา Smart Mobility Driving Tomorrow’s Societyวันที่ ...
2019-11-26 12:25:34
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาห ...
2019-11-26 11:46:30
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (ร ...
2019-11-26 11:24:14
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวล ...
2019-11-26 11:15:54
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 10 มกราคม 2562 ค ...
2019-11-26 10:59:10
ข่าวย้อนหลัง