ติดตามผลงานเราได้ที่ :

YoutubeFacebookSSRU Mail

ข่าวประชาสัมพันธ์

Event photo gallery of "OPEN HOUSE" year 2015.

อ่านต่อ

โครงการจัดอบรมแอนดรอยเพื่อควบคุม หุ่นยนต์

อ่านต่อ

03. 2018